Πακέτα/Peketler

 1) Πακέτο εως  24 Mbps Ταχύτητας στο κατέβασμα και εως 12 Mbps στο ανέβασμα.

 1) Paketimiz 24 Mbps  indirme hızında ve 12 Mbps yükleme hızında

 2) Πακέτο εως 12 Mbps στο κατέβασμα και 6 Mbps ανέβασμα

 2) Paket 12 Mbps indirme ve 6 Mbps yükleme hızında

 3) φοιτητικό πακέτο Η ταχύτητες δεν δημοσιέυονται για λώγους

 3) Ögrenci Paketi Hızlar yayımlanmaz bazı sebeplerden dolayı

Στο Παραπάνω μέρος τα πακέτα που δημοσιέυονται υσχούν μετα απο τον δοκημαστικό περίοδο που προσφέρη η επιχείρηση μας και η πληρωμές αρχείζουν μετά το τέλως αυτού το περιόδου ( Προπληρώνοντας 4 μήνο απο το πακέτο της επιλογής σας )

Yukarıda sayılı Paketlerimizde kuruluşumuzun sunduğu deneme süresı bitişinden sonra  ödemeler başlar ( Ön Ödeme 4 aylıktır tercih ettiğiniz pakete göre )

WhatsApp chat