Πληρωμές

The Following amounts is valid for a 4 month payment of your package

Τα ακόλουθα ποσά ισχύουν για 4 μήνες πληρωμής του πακέτου σας

Asagidaki tutarlar paketinizin 4 aylik bir odemesinde gecerlidir

 

 

Speednet 12000
ΠΛΗΡΩΜΗ
 

Speednet Value 40
ΠΛΗΡΩΜΗ
 

Student 50
ΠΛΗΡΩΜΗ
 

 Full Pack 70
ΠΛΗΡΩΜΗ

Η σε τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ- ΑΡ.ΛΩΓ: 37836655508

GR6501103780000037836655508

Η σε Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΡ.ΛΩΓ: 92010267071

GR9301711920006192010267071

 

 

 

 

WhatsApp chat