‘Οροι Χρήσης Υπηρεσίων Μας

Το καίνουριο ίντερνετ του σπιτιού σας

 1. Η μέλους Χρήστες τον υπηρεσίων μας δεν υποχρεούνται καμιά δέσμευση π.χ συμβόλιο η σήμβαση για την χρήση της υπηρεσίας μας…
 2. Αρχική διαδηκασία κάθε νέο μέλο χρήστη υποχρεούται να πληρώση το κόστο ενεργοποίησης και εγκατάστασης …
 3. Για κάθε εγκατάσταση καινούρια το κόστο απαραίτητων επιβαρύνεται ο νέος πελάτης απο πλευρά μας εκδήδεται δωρεάν το HOME ROUTER..
 4. Κάθε νέος χρήστης απο την ημέρα έναρξης χρήσης υπηρεσίων υπάρχει το 15μερο δωρεάν χρήσης για τυχόν μη σωστή λειτουργία και επιδιώρθοση σήματος …
 5. Ο μέλος χρήστης ύστερα απο το δοκημαστικό 15μερο για την συνέχια χρήσης δεδωμένον υποχρεούται να πληρώση την υπηρεσία χρήσης…
 6. ‘Αν ο χρήστης επιθυμή να αποχωρίση η να σταματίση να πάυση την χρήση δεδωμένον υποχρεούται να ενημερώση πρίν 1 μήνα …
 7. Σε περίπτωση λήξη ο προπληρωμένος χρόνος γείνεται πάυση δεδωμένον χωρίς προηδοποίηση και επιβαρύνεται 5 ευρώ κόστος ξανά ενεργοποίηση…
 8. Κάθε χρήστης έχει στήν διάθεση του την ταχύτητα κατεβάσματος, η ανεβάσματος, χωρίς κάποιο όριο η όγκο αναλόγος με τον πακέτο το αποίο έχει προπληρώση…
 9. ‘Ο μέλος χρήστης έχει το δηκαίωμα αλαγή πακέτο κάθε 4 μήνες, δηλαδή κάθε φορά που θα ξαναπληρώση το επόμενο 4μηνο, καί μετα απο τήν επειλωγή πακέτου μέχρι τέλος περίοδο 4μηνου, δεν έχει δηκαίωμα οποιασδήπωτε αλαγή…
 10. Για την κακή χρήση διαδυκτύου, η υλυκόν, δεν είναι υπέυθηνη οι επιχήριση μας, διότι εγκαταστούνται με της σύμφονες προδιαγραφές και έχει την ευθήνη ο μέλος για την σωστή η κακή χρήση…
 11. Απαγορέυεται αυστηρά για κάθε μέλο χρήστη, να χρησημοποιήται για κερδοσκοπικούς λόγους η υπηρεσίες μας, και πάυεται η υπηρεσία χωρίς ενημέρωση για λόγους ασφάλιας…
 12. Απετήται κάθε χρήστης να συμφωνεί με τους ‘ορους χρήσης υπηρεσίας μας, για μιά καλή συνεργασία…
 13. Η επιχήριση απετεί για τον κάθε μέλο χρήστη να δώση απόδηξη, η τιμολώγιο, αναλόγους με τήν προτίμηση για κάθε εκτελεσμένη πληρωμή…
 14. Η επιχήριση μας ποτέ δεν θα σας ζειτήση οπιοδήποτε έγγραφο όπως, Α.Δ.Τ, η διαβατήριο, η άλο είδος δημόσιο έγγραφο, για την χρήση της υπηρεσίας μας…
 15. Για της πληρωμές με χρεωστική, η τραπεζική κάρτα εκτελούνται με την vivawallet.com το οποίο έχει κάθε ευθήνη και ασφάλεια σε όλες τής συναλαγές …
 16. Στης πληρωμές έμβασμα, μεταφορά, άπο τράπεζα ο πελάτης πρέπει να αναγράφει η όνομα, η σκοπό μεταφοράς, η έμβασμα για τυχών λανθασμό…
 17. Σε λανθασμένους πληρωμές, η επιχήριση δεν φέρει καμιά ευθήνη χωρίς προηδοποίηση…

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close